Vanlige spørsmål / FAQ

Hva er en varmepumpe?

I luft, jord, sjø og fjell finnes det energi i form av varme. Denne energien kan utnyttes til å varme opp boliger, til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker.

Det finnes i hovedsak to typer varmepumper: Luft til luft og luft til vann. Luft til luft er den vanligste typen og bruker forskjellen på ute- og innetemperatur til å varme opp luft som blåses inn i huset med hjelp av en vifte. Denne varianten kan sammenlignes med et omvendt kjøleskap. Om sommeren, når det er varmt, kan du reversere varmepumpa. Da fungerer den som air-condition i stedet. Luft til vann utnytter også forskjellen mellom ute- og inntemperatur, men bruker varmen til å varme opp vann som både brukes til oppvarming og varmtvann. For å få fullt utbytte av luft til vann løsningen må man montere den mens huset bygges. Begge typer varmepumpe har to enheter; en som monteres inne og en ute.
En varmepumpe bruker mindre energi til å produsere samme mengde varme som en vanlig elektrisk ovn. Varmepumper virker også selv om temperaturen synker under -20 grader.


Hvor kan jeg få tilskudd til enøk-tiltak?
Ta kontakt med dine lokale myndigheter eller Enova. Enova gir inntil 10 000,- kr i støtte til installasjon av luft/vann varmepumper. Enkelte kommuner gir også støtte til installasjon av luft/luft varmepumper.

 

Lønner det seg å installere varmepumpe?
Lønnsomhet er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift an anlegget.
Lønnsomheten avhenger av:
- Hvor stor boligen er
- Planløsningen
- Oppvarmingssystem (radiator, gulvvarme, luft)
- Type varmepumpe
- Forutsetningen for å installere varmepumpe der boligen ligger
- Byggestandard (hvor godt huset er isolert)

Tall fra Enova viser at eneboliger som bruker 5500kWh til 22000kWh til oppvarming kan spare mellom 1900 til 7700kWh per år. Dette er nøkterne tall regnet ut fra at varmepumpen dekker 60% av oppvarmingsbehovet og en årsvarmefaktor på 2,4. I tillegg anbefaler både Norges Naturvernforbund og Huseiernes Landsforening bruk av varmepumper, både for å redusere energiforbruket og for å spare miljøet i form av redusert CO2 utslipp.