Man hører ofte om inneklima i sammenheng med arbeidsplasser og skoler, men hvordan er forholdene i ditt eget hjem? Hver gang vi puster forbruker vi oksygen. I et rom uten ventilasjon vil oksygenmengden raskt synke. Klimaanlegg fra Bauer Energi produserer ren og oksygenrik luft, ladet med negative ioner. Dette medfører at konsentrasjonen oksygen vil ligge på samme nivå som i frisk, sunn uteluft.